Organizujemy profesjonalne szkolenia i warsztaty antydyskryminacyjne dla firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Wspieramy różnego rodzaju podmioty we wdrażaniu polityki antydyskryminacyjnej i działań równościowych, bierzemy udział w eventach pracowniczych i działamy na rzecz budowania świadomości o problemach naszej społeczności w życiu codziennym i miejscu pracy.

Oferowane szkolenia prowadzimy w języku angielskim i polskim, każdorazowo dbając o dostosowanie ich do potrzeb grupy docelowej. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty szkoleniowej, zakresu merytorycznego itp. skontaktuj się bezpośrednio z koordynatorami szkoleń w organizacji:

Miłosz Przepiórkowski
mprzepiorkowski@lambdawarszawa.org

Lambda Warszawa prowadzi największe i najstarsze w Polsce (działające od 1995 r.) archiwum LGBTQI+ w Polsce. Jego powstanie wiąże się z uzyskaniem przez warszawski oddział Stowarzyszenia Grup Lambda siedziby, która stała się też miejscem, gdzie fizycznie można przechowywać liczne archiwalia.

Ogromne zasługi w tworzeniu archiwum położył Arkadiusz Roszkowski – pierwszy archiwista Lambdy Warszawa oraz Yga Kostrzewa, gromadząca wycinki prasowe. Dotychczas zgromadziło ono około 100.000 jednostek archiwalnych (z czego większość stanowią wycinki prasowe z lat 1980-2005).

Gromadzone archiwalia:

 • polska prasa LGBT+ (od drugiej połowy lat 80. do chwili obecnej),
 • wycinki prasowe dotyczące tematyki osób nieheteronormatywnych,
 • plakaty i ulotki organizacji LGBT+,
 • broszury, pocztówki, przypinki, nalepki organizacji LGBT+,
 • dokumenty dotyczące sytuacji prawnej osób LGBT+ w Polsce,
 • archiwa organizacji,
 • archiwa redakcji dawnych czasopism LGBT+,
 • archiwa prywatne,
 • transparenty i banery,
 • materiały dotyczące kultury LGBT+,
 • materiały związane działalnością klubów i knajp LGBT+,
 • inne przedmioty, będące w sferze naszego zainteresowania,
 • nagrania „historii mówionej”.

Do tej pory trafiły do nas:

 • archiwum Inicjatywy Gdańskiej,
 • archiwum Ruchu Lesbijek i Gejów (Warszawa),
 • archiwum ISOMS (Warszawa),
 • archiwum miesięcznika „Inaczej” (Poznań),
 • archiwum miesięcznika „Filo”/„Facet” (Gdańsk),
 • część archiwum Stowarzyszenia Grup Lambda,
 • archiwalia przekazywane przez osoby prywatne.

Plany i wyzwania

 • dokonać skatalogowania całych zbiorów,
 • zdigitalizować je,
 • stworzyć prężny zespół archiwalny, zajmujący się tymi zadaniami oraz gromadzący bieżące „tęczowe” DŻS-y (dokumenty życia społecznego),
 • stale monitorować polskie wydarzenia LGBT+,
 • zdobyć finansowanie na działania Archiwum,
 • docelowo – w perspektywie 3-5 lat – zdobyć finansowanie na uruchomienie Muzeum Społeczności LGBT+ w Polsce.

Działania dotychczas rozpoczęte

 • mini-wystawy w siedzibie Lambdy Warszawa,
 • uruchomienie strony na FB: QueerStoria,
 • rozpoczęcie (w maju 2018 r.) – we współpracy z Ośrodkiem Badań Społecznych nad Seksualnością UW – cyklicznych warsztatów historyczno-społecznych, poświęconych szeroko rozumianej historii osób LGBT+ w Polsce,
 • prowadzenie prac nad czasopismem społeczno-historycznym Archiwum Lambdy Warszawa – „QueerStoria”.

Kontakt:
archiwum@lambdawarszawa.org

Biblioteka Lambdy Warszawa to największy w Polsce zbiór książek na tematy związane ze społecznością LGBTQI+. W chwili obecnej przygotowywane są prace nad katalogiem, zaś o ponownym wznowieniu działalności biblioteki będziemy informować!

Kontakt:
biblioteka@lambdawarszawa.org

Aktualne sprawozdania:

Sprawozdanie merytoryczna- 2022

Sprawozdanie finansowe- 2022

Zamieszczone wydawnictwa są dostępne w wersji elektronicznej (do pobrania), część z nich jest także dostępna w wersji drukowanej przeznaczonej do nieodpłatnej dystrybucji. Aby otrzymać egzemplarz wybranej publikacji pocztą, prosimy o przesłanie zamówienia na adres e-mail:
warszawa@lambdawarszawa.org
z podaniem imienia, nazwiska, adresu wysyłki, nazwy reprezentowanej organizacji/instytucji oraz klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wysyłki publikacji wydanych przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 r. nr 101, pozycja 926 z późn.zm.)”.
W przypadku zamówienia większej liczby egzemplarzy, prosimy o załączenie do e-maila uzasadnienia, wskazującego w jaki sposób przekazane wydawnictwa zostaną wykorzystane. Czas realizacji zamówień wynosi do 30 dni.


Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2019-2020. 
Redakcja: Magdalena Świder, dr Mikołaj Winiewski
Lambda Warszawa i Kampania Przeciw Homofobii, 2021


Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2019-2020. Przegląd najważniejszych danych
Redakcja: Mirosława Makuchowska
Lambda Warszawa i Kampania Przeciw Homofobii, 2021


Sekret rodziny kociej
Autorki: Izabela Morska (tekst), Małgorzata Drohomirecka (ilustracje)
Warszawa, 2021


Lambda Warszawa. Raport 20-lecia
Autorzy: Krzysztof Kliszczyński, Paweł Fischer-Kotowski
Lambda Warszawa, 2018


Sytuacja społeczna osób LGBTA. Raport za lata 2015-2016
Red. Magdalena Świder, dr Mikołaj Winiewski
Warszawa, 2017Situation of LGBTA Persons in Poland 2015-2016
Red. Magdalena Świder, dr Mikołaj Winiewski
Warszawa, 2017Trzy lata złej zmiany dla osób LGBTI. Podsumowanie rządów PiS
Kampania Przeciw Homofobii i Lambda Warszawa, 2018Jak zapobiegać i przeciwstawiać się dyskryminacji oraz przemocy wobec dzieci i młodzieży LGBTI+?
Autorka: Bea Sandor
Recenzja: Julia Kata, Miłosz Przepiórkowski
Redakcja: Hubert Pajączkowski
Warszawa, 2021


Przewodnik o zdrowiu osób LGBTI dla pracowników ochrony zdrowia
Autorzy: Michał Pawlęga, Marcin Rodzinka
Redakcja: Hubert Pajączkowski
Lambda Warszawa, 2020


Promowanie włączającej i kompetentnej opieki zdrowotnej dla osób LGBTI
Raport krajowy 2020
Redakcja: Hubert Pajączkowski
Lambda Warszawa, 2020


Promoting inclusive and competent health care for LGBTI people
National report 2020
Edited by: Hubert Pajączkowski
Translation: Joanna Pietruczuk
Lambda Warszawa, 2020


National analysis of violence against LGBTI & gender non-conforming children in Poland
Diversity and childhood: Changing social attitudes towards gender diversity in children across Europe
Edited by: Agnieszka Mulak
Lambda Warszawa, 2020


POBIERZ tłumaczenie rozdziału polskiego

Awareness of Anti-LGBT Hate Crime in Europe
Edited by Piotr Godzisz and Giacomo Viggiani
Lambda Warszawa, 2019


Anti-LGBTI hate crime in Europe. Working papers on research, policy and practice
Edited by Piotr Godzisz and Giacomo Viggiani
Lambda Warszawa, 2018


LGBTI rights in Poland. Measures to combat discrimination and violence on grounds of sexual orientation, gender identity and sex characteristics
Edited by Piotr Godzisz and Paweł Knut
Authors: Karolina Gierdal, Piotr Godzisz, Paweł Knut, Katarzyna Słubik, Karolina Więckiewicz
Lambda Warszawa and Kampania Przeciw Homofobii, 2018


Rozpoznaj i zgłoś Krótki przewodnik na temat przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec osób LGBT
Autor: Tomas Vytautas Raskevičius
Tłumaczenie i adaptacja: Karolina Więckiewicz
Konsultacja: Piotr Godzisz i Krzysztof Łaszkiewicz
Lambda Warszawa, 2018


Praca osobami pokrzywdzonymi przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Praktyczny przewodnik
Tekst: Marko Jurčić, Karolina Więckiewicz, Piotr Godzisz
Redakcja: Mia Gonan
Współpraca: Tamás Dombos, Bea Sándor, József Kárpáti, Giacomo
Viggiani, Kenneth Mills, Tomas Vytautas Raskevičius, Paola Parolari,
Thanasis Theoflopoulos, Nick Antjoule, Jose Antonio Langarita oraz Núria Sadurní
Tłumaczenie: Martyna Zimniewska
Warszawa, 2018


Running through hurdles: Obstacles in the access to justice for victims of anti-LGBTI hate crimes
Edited by Piotr Godzisz and Giacomo Viggiani
Warszawa, 2018


Intersections between disabilities and sexual orientation, gender identity and sex characteristics. The situation in Poland
Authors: Agnieszka Król, Aneta Bilnicka, Marcin Rodzinka, Piotr Godzisz, Mirosława Makuchowska
Warszawa, 2018


POBIERZ wersję audio

Informator równościowy dla organizacji pozarządowych
red. Adriana Kapała
Lambda Warszawa i Fundacja Ocalenie, 2017


Submission to ODHIR Hate Crime Reporting 2016
Lambda Warszawa and Kampania Przeciw Homofobii, 2017


Kampania społeczna „Jeśli to słyszysz, jeśli to mówisz” – raport z otwarcia
Autorzy: Krzysztof Kliszczyński, Ewa Niedziałek
Lambda Warszawa, 2017


Information on the recent challenges faced by human rights defenders and civil society in Poland
Authors: Zuzanna Warso, Piotr Godzisz
Cooperation: Dominika Bychawska-Siniarska
Warszawa, 2016


Szkoła bez homofobii. Podręcznik trenerski
Red. Michał Pawlęga
Warszawa, 2016


Hate Crime in Poland 2012-2016
Authors: Mateusz Wąsik, Piotr Godzisz
Edited by Piotr Godzisz


Submission to ODHIR Hate Crime Reporting 2015
Lambda Warszawa and Kampania Przeciw Homofobii, 2016


Przestępstwa motywowane uprzedzeniami: dylematy, wyzwania, strategie
Redakcja: Michał Pawlega, Piotr Godzisz


Poradnik prawny zawierający praktyczne odpowiedzi na pytania związane z kwestiami prawnymi dotyczącymi osób LGB
Redakcja: Karolina Brzezińska, Michał Pawlega
Lambda Warszawa, 2014Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010 i 2011
Redakcja: Mirosława Makuchowska i Michał Pawlęga
Lambda Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii, Trans-Fuzja, 2012


Situation of LGBT persons in Poland. 2010 and 2011 report
Edited by Mirosława Makuchowska and Michał Pawlęga
Lambda Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii, Trans-Fuzja, 2012


Praktyczny poradnik pomocowy
Redakcja: Ewelina Burdon, Katarzyna Rżanek, Monika Grotecka, Paweł Siłakowski, Aneta Przyborowska, Aneta Mikołajczyk, Karolina Brzezińska
Lambda Warszawa, 2012


Zgłaszam problem. Rzeczywistość osób homo- i biseksualnych w Polsce
Redakcja: Małgorzata Kotowska
Lambda Warszawa, 2011


Rozpoczynam wolontariat. Pakiet wolontariusza
Redakcja: Krzysztof Kliszczyński
Lambda Warszawa, 2007


Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek
Redakcja: Michał Pawlęga
Lambda Warszawa, 2005


Porozmawiajmy o różnorodności. Żywa biblioteka
Autor: Paweł Fischer-Kotowski
Lambda Warszawa, 2008


Jak zorganizować wydarzenie antydyskryminacyjne. Podręcznik działań w społecznościach lokalnych
Redakcja: Dajana Denes
Lambda Warszawa i Otwarte Forum, 2009


Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006
Redakcja: Marta Abramowicz
Lambda Warszawa i Kampania Przeciw Homofobii, 2007


Situation of bisexual and homosexual persons in Poland. 2005 and 2006 report
Edited by Marta Abramowicz
Lambda Warszawa and Kampania Przeciw Homofobii, 2007


Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce. Raport za rok 2002
Redakcja: Monika Głowińska, Agnieszka Warzec
Lambda Warszawa i Kampania Przeciw Homofobii, 2003


Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce. Raport za rok 2001
Lambda Warszawa i Kampania Przeciw Homofobii, 2002


Report on discrimination and intolerance due to sexual orientation in Poland. Report 2001
Lambda Warszawa and Kampania Przeciw Homofobii, 2002


Raport o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce za rok 2000
Lambda Warszawa, 2001


Report on discrimination on grounds of sexual orientation in Poland. Report 2000
Lambda Warszawa, 2001

Czasopismo społeczno-historyczne Archiwum Lambdy Warszawa „QueerStoria” zostało zainicjowane na początku 2018 r. Powstało w przekonaniu, że troska o naszą przeszłość i pielęgnowanie nieheteronormatywnej historii Polski jest częścią budowania naszej tożsamości. Jest próbą pokazania, że my – lesbijki, geje, osoby bi- i trans- – wszystkie, które mieszczą się w szerokim pojęciu queer – mamy swoją długą historię oraz prekursorów/-ki ruchu.